Nifampitaona tao amin’ny tanànan’Antsahabe (Kaomina Behenjy) ny fianakaviamben’ny « Association des Passionnés de Miniatures » (ASPAM Madagascar), ny Asabotsy 24 desambra 2016. Tanàna izay miantrano tokantrano miisa 17. Nizara akanjo, kirarao, kilalao, labozia, vary ary savony ny mpikambana.